Tunne lukkosi, hoitaja

Olen noin vuoden tauon jälkeen opiskellut taas tunnelukkojani.

lukotLukot liittyvät kasvamiseeni hoitajana ja ihmisenä. Aiempi masennukseni on saanut minut tarkastelemaan asioita pintaa syvemmältä: näen selvästi, että kaikki omat ominaisuuteni ja puutteeni vaikuttavat suoraan työhöni, työyhteisööni sekä ennen kaikkea työn minussa herättämiin tunteisiin.

Minusta kukaan ihminen ei ole valmis. Mitä avoimmin myös hoitajat suhtautuvat minuutensa tietoiseen kehittämiseen, sen parempaa työtä he voivat tehdä, sen enemmän nauttia työstään. Itsetuntemuksen kehittäminen vaikuttaa myös vähentävästi valittamisenhaluun (jota valitettavasti vaikuttaa esiintyvän tuhkatiheään).

Skeematerapian kehittäjä, kognitiivinen terapeutti Kimmo Takanen on kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa, joista uudempaa olen lukenut viime viikkoina.

Takanen kertoo tunnelikkojen olevan “lapsuudessa ja nuoruudessa opittu tapa reagoida, kokea, tuntea, ajatella ja käyttäytyä.” Hänen mukaansa lukot sinänsä eivät ole ongelma, vaan niiden aikaansaama käytös. Lapsuuden mallit estävät ihmisiä kasvamasta henkisesti ja saavat välttelemään, antautumaan tai hyökkäämään tilanteissa, joissa joku toinen osaisi käyttäytyä kypsemmin.

Osoitteessa tunnelukkosi.fi on mahdollista tehdä testi, jonka avulla saa summittaisen (mutta mielestäni aika tarkan) arvion omista tunnelukoistaan ja niiden ilmenemisestä. Olen kuullut monelta ihmiseltä, että testin tulokset ovat osuneet oikeaan.

Tunnelukkoja on Takasen mukaan yhteensä 18:

alistuminen emotionaalinen estyneisyys
epäonnistuminen hylkääminen
hyväksynnän haku kaltoin kohtelu
kietoutuneisuus oikeutus
pessimistisyys rankaisevuus
riippuvuus riittämätön itsekontrolli
suojattomuus tunnevaje
uhrautuminen ulkopuolisuus
vaativuus vajavuus

Testissä on 54 kysymystä, joihin vastaamiseen minulta on mennyt aikaa 10-15 minuuttia.

Minun tulokseni poikkesivat viime testin mukaan hieman vuosi sitten tekemistäni. Minusta se on hyvä: tulos kertoo, että jokin on muuttunut 🙂 Olen joko tullut tietoisemmaksi itsestäni tai sitten suhtautumistapani on muuttumassa. Tai kenties molempia.

Uhrautuminen erittäin vahva
Emotionaalinen estyneisyys erittäin vahva
Kaltoin kohtelu erittäin vahva
Ulkopuolisuus erittäin vahva
Vaativuus erittäin vahva
Tunnevaje erittäin vahva
Rankaisevuus erittäin vahva
Hyväksynnän haku vahva
Vajavuus vahva
Epäonnistuminen vahva
Alistuminen vahva
Riittämätön itsekontrolli keskivahva
Suojattomuus keskivahva
Hylkääminen keskivahva
Riippuvuus keskivahva
Oikeutus heikko
Pessimistisyys heikko
Kietoutuneisuus ei tunnelukkoa

hiekka lukkoPahimmillaan kaikki tunnelukot ovat aktiivisia. Minulla sentään on kolme, jotka eivät elämääni vaikuta paljonkaan. Toisaalta: viisitoista lukkoa vaikuttavat…

Mutta senhän tiesinkin jo, että työtä on vielä paljon edessä. Itseni kanssa siis.

Testin mukaan minun pitää ennen kaikkea opetella pois

  • Uhrautumisesta (tai uhriutumisesta): opetella hyväksymään, että minullakin on tarpeita ja ettei toisten kuulukaan tunnistaa niitä automaattisesti, vaikka itse näkisinkin helposti muiden tarpeita ja olisin oppinut asettamaan ne omieni edelle.
  • Emotionaalisesta estyneisyydestä: purkamaan ensin vihan ja pahan mielen ja opettelemaan sitten näyttämään positiivisia tunteita. Tässä opettajani sanovat minun edistyneen vuodessa huimasti: enää eivät kuulemma pelkää, että saattaisin yhtäkkiä räjähtää.
  • Kaltoin kohtelusta: opetella tunnistamaan luotettavat ihmiset ja luottamaan heihin aidosti.
  • Ulkopuolisuudesta: pysyttelemään paremmin ”keskellä itseäni” (tasapainossa, olemukseni tietoisesti huomioiden), jotta voin olla aidosti oma itseni tilanteessa kuin tilanteessa, sekoittamatta muiden tunteita omiini tai tuntematta itseäni kummajaiseksi.
  • Vaativuudesta: unohtamaan loputtoman perfektionismin ja rentoutumaan helpommin.
  • Tunnevajeesta: ennen kaikkea ilmaisemaan läheisyyden- ja rakkaudentarpeeni läheisille ihmisille.
  • Rankaisevuudesta: opetella hyväksymään oma heikkouteni tai tunteellisuuteni ja se, että minullakin on tarpeita. Minun pitäisi myös opetella olemaan rankaisematta muita heidän virheistään tai heikkouksistaan.

Minun pitäisi myös lopettaa miellyttäminen (hyväksynnän haku), opetella arvostamaan itseäni (vajavuus), uskoa itseeni (epäonnistuminen) ja opetella pitäämään puoleni (alistuminen).

Eipä noissa mitään uutta ole… Uskoisin olevani malliesimerkki tyypillisestä hoitajasta.

Uskallan väittää, että hoitajiksi hakeutuu paljon ihmisiä, joiden tiedostamaton tarve on hoitaa itseään työn kautta. Se ei kuitenkaan onnistu ilman tiedostettua tavoitetta. Itsensä ja tarpeensa huonosti tiedostava hoitaja voi vahingoittaa sekä itseään että muita.

Entä jos sinäkin kävisit testaamassa itsesi? Et voi ainakaan hävitä mitään.

P.S. Teksti ei ole sponsoroitu.